Talentum Sweden AB ingår i den finska börsnoterade Talentum-koncernen där även Talentum Event ingår. Inom den svenska koncernen finns bland annat varumärkena Ny Teknik, Affärsvärlden, Teknikhistoria, Lag & Avtal, Arbetarskydd, Dagens Media, Konsultguiden, Next, Digital Teknik, Ingenjörskarriär och Sammanfattat. Personuppgiftspolicyn avser samtliga varumärken och bolag i Talentum-koncernen (nedan Talentum).

Talentum behandlar personuppgifter elektroniskt och de uppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att nyttja våra tjänster såsom att prenumerera på våra tidningar eller nyhetsbrev, besöka våra event eller genom att använda våra digitala tjänster, t ex att logga in på särskilda delar av våra hemsidor eller genom att använda någon annan av de webbtjänster vi erbjuder.

Personuppgifterna används bland annat för att fullgöra kundrelationens åtaganden såsom leverans av produkter, fakturering, analys samt för marknadsföring via post, telefon eller digital kommunikation som t ex e-post eller sms. Uppgifterna används även för att ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster.

Personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av Talentum, i samband med t ex tryck, distribution och marknadsföring. Personuppgifter överförs aldrig från Sverige till länder utanför EES.

Dina personuppgifter lagras och används under den tid du har ett aktivt engagemang hos Talentum och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos Talentum.

Dina uppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från Talentum eller från tredje part godkänd av Talentum. Om du inte vill motta erbjudanden från Talentum eller från tredje part godkänd av Talentum kan du enkelt avregistrera dig. Alla våra utskick innehåller information om hur du går tillväga. Du kan även avregistrera dig för framtida marknadsföring eller begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter tas bort eller ändras genom att kontakta Talentum på pulansvarig@talentum.se

Som kund/prenumerant/mottagare/användare kan du en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om dina personuppgifter. Detta gör du genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad begäran till:

PUL-ansvarig
Talentum Sweden AB
106 12 Stockholm

Talentum Sweden AB är medlem i branschorganisationen SWEDMA och följer därmed deras regler. För ytterligare information se www.swedma.se Personuppgiftspolicyn uppdateras vid behov för att följa lagstadgade krav och företagets egen praxis för behandling av personuppgifter. Denna version uppdaterades 2014-08-19.